FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Petrodollar (undefined)

Petrodollarer er opptjent i amerikanske dollar ved salg av olje. Begrepet ble laget av Ibrahim Oweiss midt i oljekrisen i 1973 som en måte å beskrive amerikanske dollar på som OPEC-landene oppnådde ved salg av olje.