FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Hawk (Hawk)

En hawk er sentralbanker eller økonomisk rådgiver, hvis policy er primært opptatt av renten. Hawks policyer er ikke like opptatt av økonomisk vekst som de er med å holde inflasjonstrykket i kontroll og har en tendens til å være positivt for å holde renten relativt høy for å holde inflasjonen lav. Retningslinjer eller uttalelser som gjøres herom er beskrevet som "hawkish".