FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Hot Money (Hot Money)

Hot money beskriver en tilstrømning av spekulative investeringer fra ett finansmarked til et annet for å dra nytte av høyere rentesatser.