FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Ventende Ordre (undefined)

En ventende ordre er en instruksjon om å kjøpe eller selge et instrument når visse forutsetninger spesifisert av traderen er oppfylt. I hovedsak, når du legger en ventende ordre, informerer traderen sin megler om at de ikke vil ha den nåværende markedsprisen, men de vil bare at ordren skal utføres dersom markedsprisen når et visst nivå. Ventende ordrer faller i to kategorier, limit-ordrer og stop-ordrer.

Limit-ordrer kan kun utføres til grenseverdi angitt av traderen. Det er to typer limit-ordrer; en buy limit-ordre instruerer at et instrument er kjøpt til en spesifisert pris eller lavere mens en sell limit-ordre instruerer at et instrument selges til en angitt grenseverdi eller høyere. Siden Limit-ordrer garanterer at en ordre vil bli fylt innenfor de angitte grensene eller ikke i det hele tatt, er de dermed nyttige for å forhindre slippage. Men selv om de kan forhindre slippage, risikerer de ikke å bli oppfylt til tider med høy volatilitet.

Stop-ordre instruerer at posisjoner åpnes eller lukkes når angitte priser er nådd og er mye brukt til å låse fortjeneste og minimere tap. buy sell-ordre er oppgitt over gjeldende markedspris og sell stop-ordre er oppgitt under gjeldende markedspris. Selv om stop-ordrer ofte forveksles med stop loss-ordrer, varierer de i et nøkkelaspekt; når markedsprisen når det nivået som er oppgitt av en trader, plasseres en markedsordre automatisk. Som sådan kan de i tider med høy volatilitet påvirkes av slippage i visse markedsforhold.