FxPro Hjelpesenter - Ordliste

GTD (god til dato/klokkeslett) (undefined)

God til dato (GTD) ordrer er ventende ordrer som kan settes til å forbli gyldige til en bestemt fremtidig dato. Hvis en GTD-ordre ikke er oppfylt inntil den tiden, blir den automatisk avbrutt.