FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Stop-Loss-Ordre (Stop-Loss Order)

En ordre for å minimere tapet til en trader i tilfelle en handel beveger seg i en ulønnsom retning. Dette gjøres ved automatisk å lukke en åpen handel når prisen når et nivå som er forhåndsdefinert av traderen.