FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Støttenivå (Support Level)

Ved å kartlegge en ressurs pristiltak er støttenivå et prisnivå der markedet synes motvillig eller uvillig til å falle under. Med andre ord er det et nivå hvor det er sannsynlig at kjøp vil skje. Traders bruker ofte nylige nedturer til å plotte støttelinjer på diagrammene de overvåker, da de kan være gode indikatorer på en overhengende trendendring. Jo flere ganger en ressurs pris ikke faller under et støttenivå, desto mer støttes nivået.