FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Fundamental Analysis (undefined)

Fundamental analysis er en metode for markedsanalyse som primært fokuserer på de eksterne faktorene som påvirker prisen på et sikkerhetssystem. Fundamental analysis forutsetter at verdipapirer alltid er overprisede eller underprisede og dermed kontinuerlig retter seg mot deres sanne verdi. Fundamentalanalytikere fokuserer på de økonomiske, geopolitiske, sosiale og makroøkonomiske faktorene som: produksjon, inntekt, arbeidsledighet, BNP, inflasjon/deflasjon. Formålet med grunnleggende analyser er å identifisere om en viss sikkerhet er overpriset eller underpriset for å ta den rette posisjonen.