FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Diagrammønster (undefined)

Innen i teknisk analyse antas diagrammønstre å være visse formaliserte mønstre som tradere forsøker å identifisere ved kartlegging av en ressurs markedspris. Disse mønstrene antas å være pålitelige indikatorer på fremtidig prisbevegelse.