FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Carry Trade (undefined)

Carry Trade er en strategi hvor en lavavkastende valuta (en med lav rente) selges, og de hevede midlene brukes til å kjøpe en høyverdig valuta (en med høy rente). Formålet med denne typen handel er å tjene på rentedifferansen i de to valutaene. Marginer er ofte brukt til å dramatisk øke fortjenesten opptjent gjennom carry trade.