FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Bollinger-bånd (Bollinger Bands)

Utviklet av John Bollinger på 1980-tallet, er Bollinger-bånd en type statistisk kart som viser prisen og volatiliteten til en ressurs over tid. Bollinger-bånd består av et glidende gjennomsnitt og to plottede sett med linjer; skildrer standardavviket over og under det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene utvides: Den kartlagte ressursen er preget av høy volatilitet. Når båndene blir smalere: Den kartlagte ressursen er preget av lav volatilitet. Når en ressurs pris er nærmere det nedre båndet, anses den for å være solgt. Tvert imot, når prisen er nærmere det øvre båndet, antas det å være overkjøpt. I en oppadgående trend vil prisen bevege seg mellom det bevegelige gjennomsnittet og øvre båndet; hvis den krysser under det bevegelige gjennomsnittet, kan en nedadgående trend være i kraft. Omvendt, i en nedadgående trend vil prisen ha en tendens til å bevege seg mellom det bevegelige gjennomsnittet og det nedre båndet; hvis den krysser over det bevegelige gjennomsnittet, kan en oppadgående trend være i kraft.