FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Algoritmisk trading (Algorithmic Trading)

Algoritmisk trading (algo-trading, black box trading) er prosessen med å bruke matematiske modeller som drives av datamaskiner for å utføre ordrer i henhold til forhåndsinnstilte parametere uten menneskelig inngrep. Algoritmisk trading ble i utgangspunktet vedtatt av store finansinstitusjoner som investeringsbanker, men det har imidlertid nylig blitt introdusert til vanlige tradere også.